Kontaktné údaje

Juraj Grman – Altamar

Sídlo: Oravská 495/ 8, 94901 Nitra, Slovenská republika


Tel.: + 421 944 738 013

Email: juraj@altamar.sk 

Web: www.altamar.sk

Skype / Facebook: caaltamar

 

Zapísaná v OU-NR-OZP1-2015/020617-2      Číslo živnostenského registra: 406 - 8083        Kópia ŽL

IČO: 36 883 280         DIČ: 1027156548


Bankové údaje: FIO BANKA, a.s.

Číslo účtu pre platby v Slovenskej republike: 2300796986 / 8330

Číslo účtu pre hotovostné platby v ČSOB Slovensko: 255018843 / 7500 + variabilný symbol 2300796986 

IBAN: SK8383300000002300796986        SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX


Zoznam pobočiek Fio Banka, a.s.

Zoznam pobočiek ČSOB Slovensko, a.s.

Kontaktné údaje dozorného orgánu - Odbor živnostenskej kontroly v Nitre