Ako rezervovať plavbu


KEDY REZERVOVAŤ OKRUŽNÚ PLAVBU?

Na túto jednoduchú otázku existuje jednoduchá odpoveď – čo najskôr. V prípade všetkých lodných spoločností naozaj platí pravidlo čím skôr, tým lepšie. Z osobných skúseností by som sa snažil o rezerváciu plavby v časovom horizonte cca 6 – 2 mesiace pred odchodom, kedy vo väčšine prípadov ešte nedošlo ku vypredaniu kajút a ceny sa nachádzajú v časovom horizonte, kedy je možné očakávať určité „akcie“ zo strany lodných spoločností.

Rovnako treba zabudnúť na cenové šialenstvo typu „ultra last minute“, tak zaužívané pri klasickom hotelovom produkte cestovných kancelárii. Samozrejme aj v prípade okružných plavieb existuje možnosť „výpredajov“ na poslednú chvíľu, ale jedná sa skôr o veľmi ojedinelé akcie, ktoré obyčajne skončia skôr, ako naozaj začali, navyše klient obyčajne nie je schopný  medzi podpisom zmluvy a realizáciou platby včasne reagovať a rezervovať.

Rovnako je pri rezerváciách veľmi dôležitý fakt v akom „zložení“ chcete cestovať. Všeobecne odporúčam nasledovné časové horizonty pri rezerváciách Vami vybratých plavieb:

rodina s dvomi deťmi v jednej kajute – minimálne 5 mesiacov pred plavbou, nakoľko kajuty s dvomi prístelkami sú obyčajne tie prvé vypredané, hlavne v letných termínoch a pri plavbách v oblasti Stredozemného mora alebo ich predaj lodná spoločnosť jednoducho pozastaví, čo sa stáva pravidelne opäť v hlavnej eurosezóne.

rodina s dvomi deťmi v dvoch kajutách – podobný prípad ako pri rodine s dvomi deťmi v jednej kajute, t.j. minimálne 5 mesiacov pred plavbou, ale všeobecne sa jedná o ľahšie realizovateľné rezervácie, hlavne v prípade, keď obe kajuty nemusia byť v tesnej blízkosti. V tomto prípade existuje aj možnosť dvoch kajút komunikovaných prechodovými dverami.

rodina s jedným dieťaťom, resp. kajuta pre 3 osoby – minimálne 3-4 mesiace pred plavbou, jedná sa o ľahší a klasický prípad rezervácie, kajuty pre 3 osoby sú všeobecne podstatne ľahšie dostupnejšie ako tie pre 4 osoby, prakticky všetky kajuty na lodi sa dajú rezervovať v tomto zložení, na druhej strane hlavne v letnej sezóne môžu aj tieto kajuty lodné spoločnosti uzavrieť a predávať iba ako kajuty pre 2 osoby...netreba zabúdať na fakt, že v prípade vnútorných a vonkajších kajút s oknom je prístelka v "trojke" riešená najčastejšie formou výklopnej hornej postele, u kajút s balkónom je prístelka obyčajne riešená formou rozkladacieho gauča.

kajuta pre dve osoby – min. 2 mesiace vopred – najpredávanejšie typy kajút, odporúčam rezerváciu min. 2 mesiace vopred, ale u týchto kajút existuje reálna možnosť úspešnej rezervácie aj týždeň – dva pred plavbou, samozrejme počítajúc s faktom, že klienti budú reagovať pri podpise zmluvy a realizácii platby dostatočne pružne. V prípade plavieb v hlavnej eurosezóne, t.j. od júna do polovice septembra, sa môžu vypredať omnoho skôr a bez rezervácie nám nikto nemôže zaručiť, že aj tieto kajuty nebudú vypredané.

ŠPECIÁLNE PLAVBY

kajuty s dopravou zahrnutou v cene – rezervovať hneď po vypísaní akcie na stránke Plavby s dopravou. Hlavne v prípade plavieb spoločnosti MSC CRUISES máme často k dispozícii akciové plavby s cenou za dopravu do/z prístavu zahrnutou do ceny plavby. Jedná sa o veľmi obľúbený produkt, ktorý sa predáva naozaj rýchlo a jeho cenové zvýhodnenie a dobrá organizácia ho radia medzi najpredávanejšie typy okružných plavieb, odporúčam hlavne plavby s leteckou dopravou, ktorá sa následne kombinuje s autobusovým transferom z letiska do prístavu, ktorý je samozrejme zahrnutý v cene, rovnako ako letiskové taxy.

plavby so sprievodcom rezervovať po vypísaní akcie v menu Plavby so sprievodcom. Vo všeobecnosti sa jedná o kvalitný a vyhľadávaný produkt, kde akreditovaný sprievodca riadi postup pri príchode do prístavu, vybavovaní dokumentácie, nalodení, počas pobytu na lodi, organizuje fakultatívne výlety, komunikuje s recepciou a pod. Nakoľko prvé dni na lodi sú predsa len vo svojej organizácii odlišné od klasických hotelových pobytov, niektoré drobné, ale často dôležité rozdiely môžu vytvoriť trochu zmätočné momenty hlavne u klientov jazykovo menej zdatných. Pri predaji plavieb so sprievodcom spolupracujeme s najlepšími cestovnými kanceláriami na slovenskom a českom trhu, ktoré sa venujú príprave a realizácii spomínaných plavieb s pridanou hodnotou ako doprava do/ z prístavu, slovenský, resp. český sprievodca, komplexné cestovné poistenie, niekedy jeden a viac fakultatívnych výletov v cene plavby a pod.                                                                                                                       

Samozrejme, popri všetkých výrazných výhodách okružných plavieb so sprievodcom existujú pri ich rezervácii aj určité „riziká“, a to hlavne v podobe neuskutočnenia plavby na základe nesplnenia minimálneho počtu prihlásených účastníkov, kedy sa akciová plavba ruší a klientovi sú vrátené vynaložené prostriedky vo výške 100% už realizovanej zálohovej platby, resp. je mu ponúknutý náhradný program. Určite ani samotné cestovné kancelárie neteší nutnosť zrušenia už pripravenej skupinovej plavby, na druhej strane sú klienti na túto možnosť oboznámení už pri rezervácii plavby. Informujte sa preto u nás o aktuálnej obsadenosti Vami vybratej plavby.

plavby pre skupiny – v prípade záujmu o okružnú plavbu pre kolektívy/ skupiny, sme Vám schopní v spolupráci s vybratou cestovnou kanceláriou pripraviť kompletnú ponuku presne podľa Vašich požiadaviek – vrátane dopravy do/ z prístavu, slovenského sprievodcu, ucelený program vrátane fakultatívnych výletov a pod. – aj mimo vopred vypísaných termínov.

svadby na lodi – prekvapivo obľúbené napriek faktu, že sa nejedná o oficiálne uznaný obrad – možno práve vďaka tomu – preferovaný hlavne už oddanými pármi, ktorí si chcú touto formou znovu navodiť atmosféru svadobného dňa. Viac informácii ohľadne konkrétnej ponuky jednotlivých lodných spoločností Vám ponúkneme na vyžiadanie.

plavby pre osoby s fyzickým postihnutím – okružné plavby patria do skupiny cestovateľských produktov viac ako dobre prispôsobených osobám s fyzickým handicapom, od nalodenia a vylodenia, cez špeciálne kajuty, bezbariérový riešenie palúb a pod. Určite odporúčam skorú rezerváciu, nakoľko spomenuté špeciálne kajuty sú na lodiach dostupné iba v obmedzených počtoch.


AKO REZERVOVAŤ OKRUŽNÚ PLAVBU?

1. ak už máte vybratú okružnú plavbu z našej aktuálnej ponuky, kontaktujte nás prosím prostredníctvom krátkeho dotazníku, ktorý nájdete na stránke každej okružnej plavby...

    - ak ste nenašli okružnú plavbu podľa Vašich predstáv, využite spomínaný dotazník z akejkoľvek inej plavby a napíšte do komentáru o akú plavbu máte záujem – oblasť plavby, približný termín, počet osôb, prípadne aj preferovanú kategóriu kajuty

    - alebo nám jednoducho napíšte email na juraj@altamar.sk, a zavolajte na tel. číslo 0944 / 738 013

PRE VYHĽADÁVANIE PLAVIEB POUŽÍVAJTE PROSÍM VŠEOBECNÝ VYHĽADÁVAČ NA STRÁNKE "AKTUÁLNE OKRUŽNÉ PLAVBY", V PRÍPADE ZÁUJMU O PLAVBU S DOPRAVOU, SO SPRIEVODCOM A POD., POUŽÍVAJTE VYHĽADÁVAČ NA KONKRÉTNEJ STRÁNKE.

2. na základe Vami zadaných základných údajov Vám pošleme spätne do 24 hodín kompletnú cenovú ponuku na vybratú okružnú plavbu s potvrdenou cenou za kajutu a s cenníkom príplatkových služieb ako napr. parkovanie v prístave, fakultatívne výlety, nápojové balíky, doprava do/z prístavu, cestovné poistenie, sprievodcovské služby a pod., ak samozrejme už netvoria súčasť ceny za kajutu v prípade akciových plavieb.

Spomínaná cenová ponuka bude okrem uvedených cien obsahovať potvrdenie programu plavby, termín plavby, informácie o tom, čo je a nie je zahrnuté do ceny plavby, všeobecné podmienky danej lodnej spoločnosti a ďalšiu doplnkovú dokumentáciu, ak je potrebná v konkrétnom prípade. 

3. v prípade Vášho záujmu o nezáväznú rezerváciu okružnej plavby Vám vytvoríme rezerváciu v systéme lodnej spoločnosti a pošleme na Váš email hlavné detaily rezervácie –  program a termín plavby, rezervovaný typ kajuty a dátum platnosti nezáväznej rezervácie, vo väčšine prípadov max 72 hodín, obyčajne však iba 24-48 hodín podľa dátumu plavby.

4. ku záväznej rezervácii Vám pripravíme Zmluvu o obstaraní zájazdu na základe Vami dodaných týchto osobných údajov:

meno a priezvisko cestujúcich

dátum narodenia – v prípade záujmu o komplexné cestovné poistenie aj rodné číslo

národnosť

pasové údaje – číslo pasu, platný od/do, miesto vydania pasu

adresa trvalého pobytu – minimálne u jednej cestujúcej osoby

emailová adresa a číslo mobilného telefónu – minimálne u jednej cestujúcej osoby, odporúčam však uviesť číslo mobilného telefónu, ktoré budete používať počas plavby, u všetkých dospelých cestujúcich

Vyplnenú Zmluvu o obstaraní zájazdu spolu so Všeobecnými podmienkami Vám pošleme na skontrolovanie a po Vašom podpise a spätnom zaslaní podpísanej zmluvy môžete zrealizovať zálohovú platbu. Upozorňujeme na fakt, že záväznú rezerváciu potvrdzujeme v rezervačnom systéme lodných spoločností až po pripísaní prostriedkov na účte CA Altamar! Spomenutá zálohová platba sa pri plavbách s odchodom viac ako 4 týždne po rezervácii obyčajne pohybuje vo výške 50% celkovej sumy okružnej plavby, v prípade plavieb s odchodom menej ako 4 týždne od dátumu rezervácie je požadovaná zálohová platba vo výške 100% celkovej sumy okružnej plavby...tieto informácie však budete mať vždy spresnené v cenovej ponuke.

5.  po realizácii záväznej rezervácie Vám pošleme potvrdenie  o tejto zo systému lodnej spoločnosti

6lodné lístky – vouchery, pokyny ku odchodu, vouchery ku parkovaciemu miestu, elektronické letenky, kartičky ku komplexnému cestovnému poisteniu a inú dokumentáciu potrebnú ku Vašej okružnej plavbe Vám budú zaslané v rozmedzí 4 – 1 týždeň pred dátumom nalodenia. Lodné spoločnosťi nám posielajú vouchery po uhradení 100% výšky sumy za rezervovanú plavbu, ale hlavne v letných mesiacoch môžu nastať situácie, kedy vouchery môžu meškať až do dátumu 3 dni pred nalodením. Tieto „extrémne“ prípady sa však skôr stanú v prípade rezervácie tesne pred dátumom nalodenia, kde sme síce schopný rezervovať plavbu aj týždeň pred odchodom, ale v žiadnom prípade nemôžeme zaručiť odovzdanie voucherov „nasledujúci“ deň. Opäť platí to známe a toľko omieľane – čím skôr, tým lepšie...